ขลิบหรือไม่ขลิบ ต่างกันยังไง แบบไหนดีกว่า มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง 1

ขลิบหรือไม่ขลิบ ต่างกันยังไง แบบไหนดีกว่า มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง 1