ขลิบหรือไม่ขลิบ ต่างกันยังไง

ขลิบหรือไม่ขลิบ ต่างกันยังไง