พกถุงยางไว้ในกะเป๋าตังค์

พกถุงยางไว้ในกะเป๋าตังค์