แฟนผมเสร็จยาก ทำอย่างไงดี

แฟนผมเสร็จยาก ทำอย่างไงดี